Posts Tagged ‘Academia Română’

Petre Sergescu: Personalitate reprezentativă a Exilului românesc

mai 25, 2018

Alocuţiune la sesiunea omagială Petre Sergescu, Academia Română, Aula Magna, 24 mai 2018

susţinută de

Prof. Dr. Alexandru Herlea, membru al Academiei Internaţionale de Istoria Ştiinţei

Domnule Preşedinte al Academiei Române,

Monsieur le Secrétaire Perpétuel de l’Académie Internationale d’Histoire des Sciences,

Doamnelor şi Domnilor,

 

Desfăşurarea la Academia Romană a unei sesiuni omagiale dedicate omului de ştiinţă şi cultură, intelectualului angajat, marelui român Petre Sergescu este un act care nu onorează numai pe cel omagiat, ci şi pe cei care au iniţiat şi realizat acest eveniment. Recunoaşterea meritelor personalităţilor româneşti, ignorate şi marginalizate de regimul comunist, nu este astăzi încă deplină şi orice acţiune onestă, care urmăreşte acest obiectiv trebuie salutată. Personal mă simt onorat să iau cuvântul în cadrul acestei sesiuni omagiale consacrate lui Petre Sergescu, de care mă simt apropiat atât prin profilul meu profesional, cât şi datorită condiţiei de expatriat rămas profund ataşat de România.

Cum titlul intervenţiei mele o indică, mă voi referi la Petre Sergescu, la felul în care acesta s-a afirmat în exil, atât în cadrul culturii şi ştiinţei Franţei, cât şi în cel al Exilului românesc. Matematician de înaltă ţinută, cercetător, organizator şi dascăl de excepţie, intelectual de largă deschidere culturală, implicat în viaţa politică şi socială, gata întotdeauna să ajute pe cei în suferinţă, profund ataşat originilor sale româneşti şi în acelaşi timp neobosit promotor al valorilor europene şi universale, P. Sergescu este o figură luminoasă a exilului românesc. El face parte din pleiada de români care au contribuit le dezvoltarea culturii europene şi universale.

La aceste realizări şi la calităţile sale s-au referit deja cei care au vorbit înaintea mea. Eu mă voi opri la două aspecte pe care le consider revelatoare pentru evidenţierea locului pe care Sergescu l-a avut, atât în domeniul ştiinţei, cât şi în cadrul exilului românesc, în ultimii săi opt ani de viaţă, ani pe care i-a trăit în exil. Primul aspect priveşte implicarea lui Petre Sergescu în dezvoltarea instituţională a Istoriei Ştiinţei, iar celălalt –  participarea sa la viaţa exilului românesc, cu precădere în sfera culturii. (more…)


%d blogeri au apreciat: