Vizita Papei în România : 31 mai-2 iunie 2019

by

Vizita Sfântului Părinte Francisc în România a fost o revelaţie. Perfect organizată, ea a pus în evidenţă existenţa unui popor român profund european ; comportamentul şi ţinuta gazdelor, începând cu Preşedintele Klaus Johannis şi cei peste o jumătate de milion de români, de diferite confesiuni, care au venit să-l întâmpine şi să-l asculte pe Sfântul Părinte, au fost remarcabile. Putem fi mândri că suntem Români.

Vizită a culminat la Blaj cu beatificarea celor 7 episcopi martiri; aici, pe Câmpia Libertăţii, au fost prezenţi, ca în 1848, zeci de mii de români. Vizita a avut o dimensiune istorică şi un caracter aproape miraculos. Cuvintele utilizate de către Suveranul Pontif au fost clare şi au scos în evidenţă suferinţele prin care a trecut poporul român sub comunism. Papa Francisc afirmat la Blaj: „Aceste ținuturi știu ce e suferința când greutatea ideologiei sau a regimului e mai puternică decât viața.”

Vizita Papei s-a desfăşurat în contextul în care, în ultimele săptămâni, au avut loc evoluţii pozitive în România. Să sperăm că ele vor continua şi Ţara va reuşi să depăşească profunda criză în care se află. Sunt încă multe de făcut pe linia eliminării sinistrelor consecinţe ale Pactului Hitler-Stalin, ale ocupaţiei sovietice şi terorii comuniste, ale faptului că, după decembrie ’89, puterea reală, politica şi economică, a rămas în mâinile fostei Securităţi, a nomenclaturii şi a urmaşilor acestora. Să nu uităm că ei sunt adevăraţi profesionişti ai manipulării şi simulării; că Putin şi Orban veghează. Să nu uităm că numai prin cunoaşterea adevărului putem ieşi din impas, numai el te face liber, fapt subliniat în decursul vizitei Papei.

Mai jos câteva linkuri din diferitele etape ale vizitei Papei.

Alexandru Herlea


La visite du Saint Père François en Roumanie a été une révélation. Parfaitement organisée, elle a mis en évidence l’existence d’un peuple roumain profondément européen ; le comportement et la tenue des hôtes, en commençant par ceux du Président Klaus Iohannis et d’un demi-million de Roumains, de toutes confessions, qui sont venus accueillir et écouter le Pape, ont été remarquables. Nous pouvons être fiers d’être Roumains.

Le point culminant de la visite a été à Blaj où ont été béatifiés les septs évêques martyrs ; ici, sur le Champs de la Liberté, ont été présents, comme en 1848, des dizaines de milliers de Roumains. La visite a eu une dimension historique et un caractère quasi miraculeux. Les mots utilisés par le Souverain Pontife ont été clairs et ont mis en évidence les souffrances par lesquelles est passé le peuple roumain sous le communisme. Il a affirmé à Blaj : « Ces contrées savent ce qu’est la souffrance quand le poids de l’idéologie ou du régime est plus fort que la vie. »

La visite du Pape s’est déroulée dans le contexte où, ces dernières semaines, ont eu lieu des évolutions positives en Roumanie. Espérons qu’elles se poursuivront et que le Pays réussira à dépasser la crise profonde dans laquelle il se trouve. Il y a encore beaucoup à faire pour éliminer les sinistres conséquences du Pacte Hitler-Staline, de l’occupation soviétique et de la terreur communiste, du fait qu’après décembre ’89, le pouvoir réel, économique et politique, est resté dans les mains de l’ancienne Securitate et nomenklatura et de leurs héritiers.  Il ne faut pas oublier qu’ils sont de vrais professionnels de la manipulation et du faire semblant ; que Poutine et Orban veillent. Il ne faut pas oublier non plus que la connaissance de la vérité est indispensable à la sortie de l’impasse ; seule la vérité te rendra libre, fait souligné lors de la visite du Pape.

Alexandre Herlea


Le pape Francis à Iasi (cliquez ici pour details et video)

Le pape Francis à Blaj (cliques ici pour details et video)

Toutes les vidéos du voyage du pape en Roumanie (cliquez ici pour details et video)

Le pape Francis à Sumuleu Ciuc (cliquez icie pour video)

 

Le pape Francis à Iasi:

 

Etichete: , , , ,

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: