Posts Tagged ‘pliant candidatură’

Declaraţie

martie 26, 2009

Alexandru Herlea: candidat la alegerile pentru Parlamentul European, 2009

Alegerile europarlamentare 2009 se desfăşoară pe fundalul crizei în care a intrat întreaga lume şi care este nu numai o criză financiară şi economică, ci şi una de sistem. Ea afectează profund Uniunea Europeană (UE) în ansamblul ei şi cunoaşte forme dramatice în unele din noile ţări membre UE, printre care şi România. În noul cadru european, din care facem parte, trebuie să ştim să ne apărăm cu fermitate şi determinare interesele, să ne afirmăm identitatea. Provocarea este majoră, iar contextul – complex şi dificil. România trebuie să fie reprezentată în Parlamentul European (PE) de oameni competenţi, calificaţi, cu experienţă, cei care pot contribui cu adevărat la ieşirea din criza pe care fiecare dintre noi o suportăm.

Competiţia electorală la noi în ţară este, în ciuda aparenţelor de democraţie, deformată, iar promovarea celor mai buni are şanse mici. Pe deplin conştient de această realitate, am hotărât ferm şi responsabil să-mi depun candidatura pentru PE, for de primă importanţă în apărarea şi promovarea intereselor României şi ale românilor. O fac convins că, prezent în PE, voi putea pune o cărămidă la edificarea noii Românii, cea care îşi va recupera valorile şi se va regăsi pe sine.

În măsura în care compatrioţii mei îmi vor face onoarea să-mi dea posibilitatea să-i servesc, mă angajez să utilizez întreaga mea energie şi expertiză – pe care am câştigat-o în funcţiile ocupate deja în instituţii europene – în iniţierea şi susţinerea, în interesul României şi al românilor, a unor acţiuni bazate pe marile valori creştin–democrate, naţionale şi europene. Ele trebuie să reducă şi să elimine sechelele perioadei comuniste şi ale ultimelor 2 decenii, să contribuie la edificarea reală, nu doar promisă, a unei Românii autentice – europeană, solidară şi prosperă. Acest angajament este în perfectă concordanţă cu întreaga mea activitate, desfăşurată de-a lungul a 40 de ani, recunoscută în ţară şi străinătate ca una competentă profesional şi social-politic.

Astfel:

– Înţeleg să acord o adevărată atenţie calităţii vieţii şi bunăstării românilor şi în acest context problemelor absorbţiei fondurilor europene. Voi milita pentru depăşirea rigidităţii şi lipsei de imaginaţie a birocraţiei de la Bruxelles în alocarea asistenţei financiare nerambursabile. Aceasta trebuie acompaniată de sprijinul eficient al experţilor europeni pentru realizarea concretă a proiectelor, condiţie indispensabilă folosirii efective a fondurilor şi a reducerii comisioanelor şi corupţiei.

– În cadrul PE voi apăra întotdeauna nu numai interesul naţional, dar şi demnitatea naţională. Consider că românii sunt tot atât de europeni şi ataşaţi valorilor europene ca toţi ceilalţi subiecţi ai statelor membre ale UE. Voi veghea ca românii şi România să fie trataţi cu consideraţie şi pe picior de egalitate cu ceilalţi europeni sau state membre. Este continuarea atitudinii pe care am avut-o şi care a impus respectul interlocutorilor mei în perioada în care am reprezentat România ca ministru sau ambasador.

Dreptatea socială este o piatră de hotar în orice proiect creştin–democrat şi înţeleg să lupt pentru afirmarea ei. Deşănţata îmbogăţire a unora, puţini la număr, în perioada post-comunistă, datorată în exclusivitate apartenenţei lor la nomenclatură şi Securitate, transformate în mafii, trebuie nu numai stopată dar şi corectată. Solidaritatea şi egalitatea şanselor trebuie afirmate şi realizate.

– Mă angajez să susţin dezvoltarea societăţii civile, a cărei afirmare este indispensabilă pentru evoluţia mentalităţilor, recuperarea valorilor identitare, progresul cultural, prezervarea patrimoniului material şi imaterial, buna funcţionare a administraţiei şi instituţiilor statului, promovarea unei democraţii autentice. Aceste evoluţii sunt imperative ce constituie jaloane pentru acţiunile pe care le voi întreprinde.

Educaţia, intim legată de dreptatea socială, de evoluţia spre o societate bazată pe cunoaştere aşa cum o defineşte UE, precum şi de abordarea responsabilă a problemelor ecologice şi de mediu, atât de acute astăzi, constituie pentru mine o altă prioritate. Profilul meu profesional şi experienţa pe care o am în domeniu mă fac să acord o atenţie particulară promovării calităţii în educaţie şi cercetare.

– Voi sprijini interesele tuturor categoriilor sociale, tineri şi vârstnici, cu precădere ale celor nevoiaşi, din oraşul şi din satul românesc – leagăn al valorilor noastre materiale şi spirituale; voi milita pentru dezvoltarea şi modernizarea urbană şi rurală prin absorbţia de fonduri europene.

– Voi acţiona hotărât pentru eliminarea consecinţelor terorii, jafurilor şi abuzurilor din perioada comunistă şi a ultimelor 2 decenii, pentru repararea prejudiciilor şi nedreptăţilor la care marea majoritate a poporului român a fost supusă în aceste perioade.

– Voi duce o susţinută acţiune de informare privind situaţia românilor din jurul graniţelor, în special a celor din Basarabia şi Bucovina de Nord, denunţând falsificarea istoriei şi pledând pentru integrarea Republicii Moldova în UE.

– Toate acţiunile mele vor avea ca sursă morala aşa cum este ea definită de către civilizaţia europeană, căreia România i-a aparţinut întotdeauna, civilizaţie ale cărei rădăcini se găsesc în spiritualitatea creştină.

_________________

PLIANT CANDIDATURĂ Alexandru Herlea – descarcărcaţi de aici

MODEL TABEL LISTĂ SUSŢINĂTORI pentru candidatul independent Alexandru Herlea – descarcărcaţi de aici


%d blogeri au apreciat: