România şi Salonul Cărţii 2013

by

Salonul Cărţii Paris 2013 este o cutie de rezonanţă care pune în evidenţă criza pe care o traversează România pe toate planurile. Este o criză profundă sistemică, în principal de ordin moral, care afectează identitatea însăşi a poporului român şi ataşamentul său pentru valorile europene. Ea se datorează, în mare parte, faptului că puterea politică şi economică a rămas în mâinile nomenclaturii şi securităţii care după decembrie ’89 şi-au întărit privilegiile. Ei nu mai domină prin teroare, ci prin controlul mediilor şi manipularea opiniei publice, domenii în care excelează. Clanurile concurente care îşi împart prăjitura au ales de data aceasta, pentru luptele lor partizane, ca arenă, Salonul Cărţii, eveniment parizian anual de prim plan, la care România este invitatul de onoare în 2013. Ea îşi afirmă în felul acesta poziţia sa „originală” prin călcarea în picioare a tuturor valorilor, nu numai a marilor valori morale, dar şi a eficacităţii.

Desigur, angajamentul intelectualilor români de prim-plan pentru apărarea valorilor europene este lăudabil şi trebuie susţinut. El trebuie însă să fie lipsit de orice parti-pris partizan şi să denunţe ameninţările care planează asupra acestora, indiferent de origini. Ori, valorile morale şi europene sunt dispreţuite şi puse în dificultate de către toate partidele politice prezente astăzi pe scenă în România. Intelectualitatea română trebuie să se angajeze în lupta pentru naşterea şi afirmarea unei adevărate alternative, începând cu cea politică, care să fie în serviciul Ţării şi a poporului român. Pentru a fi credibilă, acţiunea ei trebuie să fie riguroasă şi fermă. Pentru a fi eficace şi în serviciul României, ea trebuie să aleagă, cu discernământ, forma şi cadrul în care să ducă această luptă.

În concluzie, două întrebări:

1 – Sub ce blestem se află astăzi această Ţară?;

2 – Cui serveşte crima?

Paris, 22 martie 2013

Alexandru Herlea,

Preşedintele Asociaţiei La Maison Roumaine

__________________

La Roumanie et le Salon du Livre 2013

Le Salon du Livre Paris 2013 est une caisse de résonance qui met en évidence la crise que traverse la Roumanie sur tous les plans. C’est une crise profonde systémique, essentiellement d’ordre moral qui porte atteinte à l’identité même du peuple roumain et à son attachement aux valeurs européennes. Elle est due au fait que le pouvoir politique et économique est resté dans les mains de la nomenklatura et de la Securitate qui depuis décembre ’89 n’ont fait que renforcer leurs privilèges. Ils ne dominent plus par la terreur mais par le contrôle des médias et la manipulation de l’opinion publique, domaines où ils excellent.

Les clans concurrents qui se partagent le gâteau ont choisi cette fois – ci comme arène pour leurs luttes partisanes le Salon du Livre, évènement parisien annuel de premier plan dont la Roumanie est l’invité d’honneur en 2013. Elle affirme ainsi sa position singulière par le piétinement de toutes les valeurs, pas seulement des grandes valeurs morales mai s également de l’efficacité.

Certes, l’engagement des intellectuels roumains de premier plan pour la défense des valeurs européennes est louable et doit être soutenu. Mais il doit être dépourvu de tout parti – pris partisan et dénoncer les menaces qui pèse nt sur celles – ci quelle que soit leur origine. Or, les valeurs morales et européennes sont méprisées et mises à mal par tous les partis politiques présents actuellement sur la scène en Roumanie.

L’intellectualité roumaine doit s’engager dans le combat pour la naissance d’une vraie alternative, d’abord politique, qui soit au service du pays et des roumains. Pour être crédible, elle doit agir avec rigueur et sans faiblesse. Pour être efficace et servir la Roumanie, elle doit savoir choisir, avec discernement, la forme et le cadre pour son combat.

En guise de conclusions, deux interrogations:

1 – Quelle malédiction pèse aujourd’hui sur ce pays?;

2 – A qui profite le crime?

Paris le 22 mars 2013

Alexandre Herlea,

Président de La Maison Roumaine

Etichete: , ,

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: