Posts Tagged ‘Cicerone Ioniţoiu’

Cuvânt la înmormântarea lui Cicerone Ioniţoiu

ianuarie 30, 2014

Doamnă Ioniţoiu, dragă Gabriela, Henri, Diane, Richard,

 Părinte Stoica,

 Întristată asistenţă

 Ne despărţim astăzi de luptătorul neînfricat, de cel care şi-a închinat întreaga viaţă luptei împotriva comunismului, a apărării libertăţii şi demnităţii poporului român: Cicerone Aristotel Traian Ioniţoiu. A fost una din acele figuri luminoase prin care o naţiune trăieşte şi se afirmă. Dotat cu calităţi morale, intelectuale şi fizice de excepţie, având o memorie şi un tonus vital ieşite din comun, el a făcut din servirea României şi a poporului român scopul existenţei sale. Pentru acest ideal a  sacrificat totul, absolut totul, începând cu propria sa persoană. Felul în care a ştiut să pună interesul naţional, colectiv, deasupra interesului familial sau personal au fost impresionante. Cum impresionante au fost  determinarea şi dârzenia cu care  Cici Ioniţoiu, profund ataşat valorilor de libertate, democraţie şi dreptate,  nu s-a încovoiat, nu a acceptat nici un compromis, sub nici o formă şi sub nici un motiv.

 Cicerone Ioniţoiu s-a născut la 8 mai 1924, la Craiova unde urmează studiile liceale pentru a deveni, în 1943, student la istorie, la Facultatea de Litere şi Filozofie din Bucureşti. Aici nu se dedică numai studiului, ci este activ şi pe tărâm social şi politic,  afirmându-se ca lider al studenţilor PNŢ-işti, partid în care se înscrie la vârsta de 19 ani. Aparţine unei generaţii născute în anii de euforie de după crearea României Mari, pătrunsă de importanţa unificării românilor în acelaşi Stat şi de obligaţiile şi răspunderile faţă de viitor şi faţă de cei care s-au sacrificat pentru acest ideal. Sentimentul datoriei faţă de Ţară şi Neam aparţinea generaţiei care, cum spune  Cicerone Ioniţoiu „din copilărie şi-a format concepţia de viaţă la flacăra dragostei faţă de înaintaşi” şi căreia i-a „revenit datoria sfântă a apărării dreptului la viaţă liberă” (more…)


%d blogeri au apreciat: