La Maison Roumaine – Ziua Eroilor sărbătorită la Monumentul Eroilor Români din Cimitirul Montmartre – Paris 28 mai 2020

by

Această prezentare necesită JavaScript.

Astăzi, 28 mai 2020, La Maison Roumaine a comemorat la Monumentul Eroilor Români de la cimitirul Montmartre pe toți cei care și-au închinat viața luptei pentru libertate si democratie și au combătut comunismul. Pe monument este scris: „Aux Roumains tombés pour Dieu et la Démocratie”. Serviciul religios a fost oficiat de părintele Mihai Marina de la Biserica greco-catolica din Paris. După slujba religioasă s-au citit două mesaje trimise de Preoții Cristian Borz din Badacin și Ștefan Urda din Alba Iulia.

Alexandru Herlea

__________________

Mesajul de deschidere a ceremoniei (Alexandru Herlea)

        Ziua Eroilor – Montmartre 28 mai 2020

Ca în fiecare an de Ziua Înălțării Domnului care este și Ziua Eroilor asociația noastră comemorează, la Monumentul eroilor români din cimitirul Montmartre, pe toți cei care și-au închinat viața luptei pentru libertate și democrație și au combătut toate totalitarismele începând cu cel comunist. Reamintesc, cum o fac întotdeauna cu acest prilej, că monumentul în față căruia ne aflăm a fost ridicat la inițiativa neînfricaților luptători anticomuniști Cicerone Ionițoiu și Remus Radina și inaugurat de către Corneliu Coposu, luminoasa personalitate a vieții publice româneșți, la sfârșitul lui februarie 1990, cu prilejul vizitei sale în Franța.

Existența unor astfel de monumente are o semnificație deosebită și importanța lor crește pe măsură ce timpul trece. Ele simbolizează rolul moralei și a eticii în viață publică fără de care nu poate exista o societate civilizată. Lumea de astăzi traversează o serie de crize care se succed într-un ritm din ce în ce mai accelerat și de aceea promovarea valorilor sunt imperios necesare. Monumentele si comemorarile ocupa un loc important în context.

Și anul acesta ca și în alți ani Sărbătoarea Înălțării, Ziua Eroilor, coincide sau este foarte aproape de alte evenimente importante. Anul trecut Ziua Înălțării a fost 6 iunie ; cu câteva zile înainte Papa Francisc, în vizită la Blaj, a beatificat șapte episcopi greco-catolici, victime ale comunismului. Si 6 iunie este de asemenea D Day, ziua debarcării în Normandia, zi simbolică în lupta contra nazismului.

În anul acesta, 2020, în preajma Sărbătorii Înălțării se află alte evenimente pe care doresc să le menționez. Peste câteva zile la 4 iunie aniversăm un secol de la Tratatul de la Trianon prin care a fost recunoscută pe plan internționl România Mare. Pentru Marea Unire de la 1918 au luptat generații de eroi cum a subliniat Ioan Gheorghe Rațiu, membru al asociației noastre, care a publicat ieri două articol pe această temă. În primul amintește că în 27 mai s-au împlinit 420 de ani de la prima unire sub sceptru românesc a celor trei principate : Țară Românească, Transilvania și Moldova. În al doilea articol intitulat « Martirii noștri » având că moto :  Non sine causa, sed pro Deo et pro veritate » (nu fără motiv, ci pentru Dumnezeu și adevăr) subliniază că în familia Rațiu și în familiile înrudite a recenzat 37 de personalități care s-au comportat eroic. Mulți din ei au jucat un rol important în lupta pentru făurirea României Mari și au fost ulterior victime ale terorii comuniste.

Sărbătoarea Înălțării Mântuitorului și Ziua Eroilor este celebrată în numeroase locuri din Țară și străinătate și doresc să amintesc că asociația noastră, la Maison Roumaine, are relații de colborare cu unele din ele. Este cazul Memorialului Sighet, primul memorial din lume dedicat victimelor comunismului creat din inițiativa și prin strădania Anei Blandiana, membră a asociației noastre și a lui Romulus Rusan.

La Sărbătoarea Înălțării de anul acesta am avut bucuria de-a primi două mesaje, de la două carismatice fețe bisericeșți din Țară: părintele greco-catolic Cristian Borz din Bădăcin și părintele ortodox Ștefan Urda din Albă-Iulia. Primul este cel datorită căruia casa lui Iuliu Maniu, marea personalitate a României europene, martir emblematic al poporului român, a putut fi salvată și transformată în muzeu. Al doilea este fratele părintelui Vasile Urda, bine cunoscut în asociația noastră a cărui membru a fost până la decesul sau în urmă cu un an. De curând părintele Ștefan Urda este și el membru al asociației. Sființia Sa oficiază astăzi Slujba de Înălțare la biserica Adormirea Maicii Domnului din Alba Iulia care va fi difuzată prin video-conferință, cum a informat La Maison Roumaine.

Pentru moment mă opresc aici și numai după serviciul religios ce urmează și care va fi făcut de către părintele Cristian Crișan Mihai de la Biserica greco-catolică româna din Paris, voi da citire celor două mesaje pe care le-am menționat. Acuma îl rog pe părintele Cristian să oficieze și îi mulțumesc mult de a fi acceptat rugămintea pe care i-am adresat-o pentru aceasta.

Alexandru Herlea

___________________

Mesajul părintelui Cristian Borz

Mesaj pentru sărbătoarea Înălţării Domnului și Ziua Eroilor

 

“Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii”. (Mt 28,20)

Înălţarea lui Isus la cer exprimă în primul rând sfârşitul raportului vizibil al lui Christos cu discipolii, sfârşitul prezenţei sale istorice după cum ne spune cartea Faptele Apostolilor. În al doilea rând, înţelegem prin înălţare reîntoarcerea lui Cristos la Tatăl de la care primeşte gloria de Fiu şi Domn asupra Universului. În evanghelia după sfântul Matei, înălţarea este prezentată ca începutul unui nou tip de prezenţă. Această prezenţă este legată de misterul Bisericii şi al acţiunii de credinţă. Înălţarea este aşadar, înainte de toate, sfârşitul unui raport vizibil.

Sfântul apostol Pavel ne vorbeşte despre reîntoarcerea lui Christos la Tatăl. Isus a înviat din morţi şi a lăsat proprii ucenici nu pentru a dispărea, ci pentru a se reîntoarce la Tatăl, care i-a dat putere asupra întregii lumi cosmice şi asupra celei umane. “Înălţarea lui Christos la cer semnifică participarea lui, în firea lui omenească, la puterea şi autoritatea lui Dumnezeu însuşi. Isus Christos este Domn: el are toată puterea în cer şi pe pământ, el este mai «presus decât toată începătoria şi stăpânirea şi puterea şi domnia», căci Tatăl «toate    le-a supus sub picioarele lui»” (Ef 1,20-22).

Christos este stăpânul Universului şi al istoriei. În el istoria omului şi creaţia întreagă îşi află recapitularea, împlinirea transcendentă (C.B.C. 668). Aşadar, Universul nu mai e dominat de fatalitate, de puteri nimicitoare, ci de o prezenţă mântuitoare. Niciun mit, niciun idol nu are raţiunea de a fi, de aceea nu trebuie să avem nici o frică de o eventuală răzbunare a acestor realităţi nefaste. Numai valorile mărturiei lui Christos au drept de cetăţenie în lume, în particular în lumea credincioşilor. Christos de fapt a fost constituit asupra tuturor Capul Bisericii, sfântul Pavel voind să spună prin aceasta că Christos este realitatea fundamentală a Bisericii, în toate sensurile şi la toate nivelurile şi că el este cel care oferă mântuirea tuturor. Înţeleasă astfel, înălţarea lui Isus încetează de a fi o pierdere şi devine redescoperirea valorilor pozitive ale Universului şi a responsabilităţii umane în el.

Învățătura creștină ne învață că idealurile mari și nobile se pot înfăptui numai prin jertfe mari, de care Dumnezeu ține seamă și pe care mai apoi le răsplătește. Această credință a intrat în sufletele credincioșilor, a prins rădăcini trainice și a născut șirul nesfârșit al eroilor, care cu ochii ațintiți spre idealul urmărit, întăriți de pilda măreață a lui Christos, au înfăptuit cele mai înălțătoare acte de jertfă.

Între idealurile sfinte propovăduite de Christos a fost și cel al iubirii de patrie. Sfânta Scriptură, în Cărțile Macaveilor, preamărește și fericește pe cei care și-au dat viața pentru țară și pentru libertate. Cel mai mare dar făcut de Dumnezeu omului este libertatea. Dumnezeu  ne-a asigurat că suntem liberi să alegem între bine şi rău. Putem alege libertatea şi viaţa veşnică urmându-L pe Isus Christos. De asemenea, suntem liberi să alegem robia şi moartea. Dreptul de a alege între bine şi rău şi de a acţiona în propriul nume se numeşte libertatea de a alege.

Cimitirele eroilor de pe tot cuprinsul țării sunt adevărate școli spre care neamul nostru se îndreaptă cu adâncă cucernicie să învețe și să adâncească ce înseamnă adevărata libertate. Prefectul Congregaţiei pentru Bisericile Orientale, Cardinalul Leonardo Sandri, în urmă cu câțiva ani, spunea în Cimitirul Săracilor din Sighet, «aici am putea celebra Sfânta Liturghie fără a avea nevoie de un antimis, fiindcă aici călcăm pe un antimis făcut, nu din pânză, ci din trupuri sfinte pe care se slujeşte Liturghia cea fără de sfârşit». Adevărata libertate, ne învață eroii noștri, este „robia” liber acceptată a binelui, a iubirii altuia, a iubirii faţă de altul, dar şi a obligaţiei benevole faţă de binele aproapelui, de Dumnezeu care ne cere să slujim binelui celorlalţi şi binelui nostru adevărat. Pentru că numai în condiţiile libertăţii adevărate există slujire adevărată. Există „robia” iubirii, care e în acelaşi timp adevărata libertate. Iubirea este o „revărsare a binelui”.

Eroii au știut să pună la temelia veții lor cele două virtuți fundamentale: credința neclintită în Dumnezeu și sentimentul iubirii și al datoriei față de țară. Eroii sunt modele de trăire și de înțelegere a libertății, modele de demnitate, modele care ne arată calea spre a libertatea absolută, trăită în Dumnezeu. Modele sunt martirii temnițelor comuniste, eroii zilelor noastre, care au reușit prin credință să facă din închisoare un spațiu al libertății interioare.

Dacă această lume este a lui Dumnezeu, creată de el şi în aşteptare şi ea a deplinei mântuiri (cf. Rm 8,19), atunci nu numai că nu putem fi dezinteresaţi de soarta sa, dar trebuie să contribuim la păstrarea şi îmbunătăţirea ei. Departe de a ne rupe de misiunea de a îmbunătăţi condiţiile de viaţă în această lume, credinţa în întoarcerea lui Christos şi într-o viaţă viitoare devine un stimulent formidabil care nu lasă pe nimeni liniştit în lenevirea sa. Timpul ne este dat pentru “a face bine tuturor” chiar și cu prețul sacrificiului suprem  (Gal 6,10).

pr Cristian Borz, Bădăcin

__________________________

Mesajul părintelui Ștefan Urda

Către comunitatea românilor din Paris, cu ocazia Sărbătorii Inălțării Domnului și Zilei Eroilor

Dragi confrați,

Marele Praznic al Înălțării Domnului, care încheie activitatea pământească a Fiului Lui Dumnezeu, întrupat „pentru noi și pentru a noastră mântuire”, înseamnă, în primul rând, ridicarea naturii umane, în persoana Mântuitorului Hristos, la treapta supremă de desăvârșire. Omul, ca ființă, ajunge să fie, așa cum spunea părintele Dumitru Stăniloae, „umplut de puterea și slava dumnezeiască infinită, omul-model la care trebuie să ajungem cei ce credem în El, Cel Care pătrunde ființa noastră și o înalță”.

Prin înălțarea le ceruri și „șederea de-a dreapta Tatălui”, omul creat, cel care, prin păcat, s-a îndepărtat de Dumnezeu, se întoarce plenar și definitiv în comuniunea cu Creatorul.

Tot astăzi, Biserica a rânduit pomenirea eroilor și martirilor, care s-au jertfit pentru libertatea și binele semenilor lor. După modelul Mântuitorului, și martirii s-au ridicat deasupra condiției omului comun, au devenit exponenți și modele demne de urmat. Cistirea lor este, nu numai o datorie de conștiință a noastră a tuturor celor pentru care ei s-au jertfit, ci și o lecție și o învățătură la care trebuie să medităm și, pe cât putem, să o punem în practică, în realitatea vieții noastre.

Faptul că, în cimitirul Montmartre, un mormânt simbolic, gol dar plin de nevăzuții martiri, adună în fiecare an, la acest ceas de rugăciune și recunoștință, suflarea românească de la Paris, este un  gest de prețuire și de cinstire, de aducere aminte și de meditație, de conștientizare și determinare în urmarea exempului lor.

Deși, în anul acesta, date fiind circumstanțele speciale, numărul participanților a trebuit să fie limitat, sunt convins că, sufletește, foarte mulți sunt prezenți.

Cu smerenie și cu închinare voi participa și eu împreună cu credincioșii noștri pin slujba parastasului, pe care-l vom oficia la istorica noastră biserică „Adormirea Maicii Domnului” din Alba Iulia, la ora 10,45.

Cu îmbrățișare frățească, dumneavoastră și Părintelui Mihai,

Pr. Ștefan Urda

 

 

 

 

 

 

Etichete: , , , ,

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: